Внимавай щурче,
престарял е баща ми,
ще го препънеш!