Толкова съм уморен!
Мъчих се да убедя детето,
че цветята не говорят.