Не може едновременно да кажеш:
"Аз съм!"
и "Свободен съм!"